Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

imissthesleep
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty

March 10 2019

imissthesleep
2182 76a1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiezwykla niezwykla

February 18 2019

imissthesleep
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla

November 04 2018

imissthesleep

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
imissthesleep
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viadygoty dygoty

May 04 2018

imissthesleep

May 02 2018

imissthesleep
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty

March 22 2018

imissthesleep
Reposted fromlugola lugola viadobby dobby
imissthesleep
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viadobby dobby

March 18 2018

imissthesleep
Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeternia eternia
imissthesleep
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness

March 08 2018

imissthesleep
9509 72ff

January 20 2018

1521 ab20
1530 44a1

January 15 2018

8569 912f
imissthesleep
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
imissthesleep
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viadobby dobby
6726 0d7e 500

ellacalm:

“Everything changes, but this still hasn’t. Not for me. It hasn’t lessened’’

- Last Night (2010)

December 28 2017

imissthesleep
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl