Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

imissthesleep
"Nie umiem wyrazić tego, co bym chciała. Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted fromheartbreak heartbreak
imissthesleep
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
imissthesleep
6516 9bdb 500
H. Poświatowska

May 21 2017

imissthesleep
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy

May 20 2017

imissthesleep
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viagood-life good-life
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakies pannakies
imissthesleep
6318 cb21 500
imissthesleep
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viapannakies pannakies

May 24 2016

2314 4556 500

anamorphosis-and-isolate:

― Before We Go (2014)
NickJust give her a kiss. Wish her good luck. And, thank her for showing you that you can love more than one person in this life.

May 19 2016

2352 4dad 500
2365 1460 500

artesonraju:

Tatra Mountains, Poland

Karol Majewski photography: tumblr / flickr

April 26 2016

March 30 2016

2395 352e 500
2409 205e

March 29 2016

2426 7604 500
2433 da9f
2447 85d2
2456 5e83 500

planet-one:

italy by kygp on Flickr.

2468 ce73 500
2479 7089
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl