Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2018

imissthesleep

May 02 2018

imissthesleep
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty

March 22 2018

imissthesleep
Reposted fromlugola lugola viadobby dobby
imissthesleep
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viadobby dobby

March 18 2018

imissthesleep
Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeternia eternia
imissthesleep
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness

March 08 2018

imissthesleep
9509 72ff

January 20 2018

1521 ab20
1530 44a1

January 15 2018

8569 912f
imissthesleep
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
imissthesleep
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viadobby dobby
6726 0d7e 500

ellacalm:

“Everything changes, but this still hasn’t. Not for me. It hasn’t lessened’’

- Last Night (2010)

December 28 2017

imissthesleep
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby

November 16 2017

September 23 2017

1944 61de
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
imissthesleep
nauczyłam się nie obwieszczać o połamanym niebie, nie celebrować przegranych wojen, nie wystawiać teatralnych sztuk złamanego serca. bo ramię czy mankiet do łez nie mogą być jakiekolwiek, a i tak umiera się tak naprawdę tylko w sobie, po cichu, nocą, gdy świat nie istnieje. nauczyłam się pozwalać odchodzić marzeniom od rozumu, myślom od stąpania po ziemi, ludziom ode mnie, a samemu wychodzić nie trzaskając drzwiami, bo tylko wtedy wiadomo kto zauważył nieobecność.
— Magda Wojciechowska - Milknę
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagood-life good-life
imissthesleep
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaeternia eternia
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch

July 30 2017

imissthesleep
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl