Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

imissthesleep
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahonigwurm honigwurm
imissthesleep
2494 2550 500

January 19 2020

imissthesleep

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiezwykla niezwykla
imissthesleep
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagood-life good-life

November 18 2019

imissthesleep

November 12 2019

imissthesleep

October 08 2019

imissthesleep

September 10 2019

imissthesleep
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty

September 07 2019

imissthesleep
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 18 2019

imissthesleep
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 

August 14 2019

imissthesleep
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 13 2019

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viadygoty dygoty

August 12 2019

imissthesleep
7453 743a 500
no Bukowski znowu
imissthesleep
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 27 2019

imissthesleep

July 21 2019

imissthesleep
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viazoozia zoozia

May 24 2019

imissthesleep
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
imissthesleep
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadygoty dygoty

March 10 2019

imissthesleep
2182 76a1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl