Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

imissthesleep
9509 72ff

January 20 2018

1521 ab20
1530 44a1

January 15 2018

8569 912f
imissthesleep
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
imissthesleep
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viadobby dobby

December 28 2017

imissthesleep
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby

November 16 2017

September 23 2017

1944 61de
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
imissthesleep
nauczyłam się nie obwieszczać o połamanym niebie, nie celebrować przegranych wojen, nie wystawiać teatralnych sztuk złamanego serca. bo ramię czy mankiet do łez nie mogą być jakiekolwiek, a i tak umiera się tak naprawdę tylko w sobie, po cichu, nocą, gdy świat nie istnieje. nauczyłam się pozwalać odchodzić marzeniom od rozumu, myślom od stąpania po ziemi, ludziom ode mnie, a samemu wychodzić nie trzaskając drzwiami, bo tylko wtedy wiadomo kto zauważył nieobecność.
— Magda Wojciechowska - Milknę
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagood-life good-life
imissthesleep
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaeternia eternia
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch

July 30 2017

imissthesleep
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannakies pannakies

July 01 2017

imissthesleep
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaheartbreak heartbreak

June 23 2017

imissthesleep
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness

June 13 2017

imissthesleep
"Nie umiem wyrazić tego, co bym chciała. Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted fromheartbreak heartbreak
imissthesleep
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
imissthesleep
6516 9bdb 500
H. Poświatowska

May 21 2017

imissthesleep
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy

May 20 2017

imissthesleep
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viagood-life good-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl