Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

imissthesleep
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 13 2019

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viadygoty dygoty

August 12 2019

imissthesleep
7453 743a 500
no Bukowski znowu
imissthesleep
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 27 2019

imissthesleep

July 21 2019

imissthesleep
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viazoozia zoozia

May 24 2019

imissthesleep
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
imissthesleep
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadygoty dygoty

March 10 2019

imissthesleep
2182 76a1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiezwykla niezwykla

February 18 2019

imissthesleep
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla

November 04 2018

imissthesleep

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
imissthesleep
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viadygoty dygoty

May 04 2018

imissthesleep

May 02 2018

imissthesleep
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty

March 22 2018

imissthesleep
Reposted fromlugola lugola viadobby dobby
imissthesleep
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viadobby dobby

March 18 2018

imissthesleep
Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeternia eternia
imissthesleep
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness

March 08 2018

imissthesleep
9509 72ff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl